Global site  (Change)

 
سامانه ساخت و تولید یکپارچه شمش گوگرد  

شرکت توسعه صنعتی سولفورکوب پارس در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و بر مبنای خلاقیت و تلاشی درون زا مفتخر است با پشتکارمتخصصین ایرانی خود سامانه یکپارچه گاززدایی و تولید شمش گوگرد پالایشگاهی نفت و گاز را تکمیل و آماده بهره برداری پالایشگاه های نفتی و گازی کشور نماید. مهمترین ویژگی این سامانه تاثیرات بسیار مهم در کاهش آلایندگی های زیست محیطی و افزایش کارایی چشم گیر تولید اسیدسولفوریک می باشد. بکارگیری آن در پالایشگاههای نفت و گاز دارای تاثیرات ملموس و معنی دار و اثبات شده در کاهش آلایندگی های خاک،  هوا و آب است.


سامانه ساخت و تولید یکپارچه شمش گوگرد

حداقل H2S

حداقل رطوبت

حداقل خاکستر

حداقل ناخالصی

حداقل قابلیت اشتعال پذیری

حداقل آلودگی زیست محیطی

حداقل نیاز به فضای زیاد در انبارش

حداقل هزینه های اضافی در حمل و نقل

افزایش تولید اسیدسازی

افزایش کیفیت اسیدسازی

 

واحد گاززدایی

سامانه های سولفورکوب با ظرفیت 250 تن در روز دارای دو واحد گاززدایی و کیوبینگ می باشد که در واحد گاززدایی همزمان با استفاده از مزیت مرغوبیت بالای گوگرد محصول و ویژگی کاهش زمان فرآیند بهره برده شده است. گاز سولفید هیدروژن ایجاد شده بوسیله ی فرآیند گاز زدایی در روش های پیشین یا به اتمسفر رها می شد که باعث آلودگی محیط زیست می شود و یا به گازسوز هدایت می شود که باز هم منبعی از گازهای مخرب برای محیط زیست ایجاد می کرد. اما در روش حاضر نه تنها این گاز سمی در محیط زیست رها نمی شود بلکه طی فرآیند گازشویی به ماده ای بنام هیدروسولفید هیدروژن  NaHS و با ارزش اقتصادی زیاد تبدیل می شود.

انجام فرآیند گاززدایی گوگردکیوب ، سمیت و خطرات انفجار ناشی از حمل و نقل را کاهش می دهد بعلاوه میزان خورندگی مایع مذاب را کاهش داده و سبب بهبود خواص محصول منجمد شده می شود.

 

واحد کیوبینگ

 

واحد کیوبینگ توانایی تولید 20 تن شمش گوگردی در هر ساعت در کنار قابلیت عرضه در سایز های مختلف به سفارش مشتری را داراست. امکان انعطاف طراحی محصول بر اساس مدل گسترش کاربرد کیفی و مهندسی همزمان با توجه به نظر مشتریان گوگرد در داخل و خارج از کشور حاصل شده است. نظام تولید از کنترل اتوماتیک بهره مند است و حداقل نیروی انسانی در تماس با گاز سمی سولفید هیدروژن قرار می گیرند و این سامانه از تکنولوژی درون زا بر پایه نظام مهندسی استاندارد و مدیریت خلاقیت شکل گرفته است.

 


تصاویر مرتبط
ارتباط با شرکت

   Call us

   Email us

کاتالوگ دیجیتالFollow us on Facebook            Follow us on linkedin            Follow us on Telegram            Subscribe via RSS                   Copyright © SPIDCO: 2th floor, No 19,5th alley, Gandi St. TEHRAN, IRAN, Tel. +9821 8879 2106, Fax. +9821 8879 2107