Global site  (Change)

 
سامانه سولفورکوب  

سامانه ساخت و تولید یکپارچه شمش گوگرد

حداقل H2S

حداقل رطوبت

حداقل خاکستر

حداقل ناخالصی

حداقل قابلیت اشتعال پذیری

حداقل آلودگی زیست محیطی

حداقل نیاز به فضای زیاد در انبارش

حداقل هزینه های اضافی در حمل و نقل

افزایش تولید اسیدسازی

افزایش کیفیت اسیدسازی

 

واحد گاززدایی

سامانه های سولفورکوب با ظرفیت منعطف و قابل سفارش از 100 تن به بالا در روز طراحی شده است و دارای دو واحد گاززدایی و کیوبینگ میباشد که در واحد گاززدایی همزمان با استفاده از مزیت مرغوبیت بالای گوگرد محصول و ویژگی کاهش زمان فرآیند بهره برده شده است. در روش حاضر نه تنها این گاز سمی در محیط زیست رها نمی شود بلکه طی فرآیند گازشویی به ماده ای قابل استفاده و با ارزش اقتصادی زیاد تبدیل می شود. انجام فرآیند گاززدایی گوگردکیوب ، سمیت و خطرات انفجار ناشی از انبارش و حمل و نقل را کاهش می دهد. بعلاوه باعث افزایش ظرفیت و کیفیت تولید اسید خواهد شد و بسیاری از هزینه های تولید اسید را نیز کاهش خواهد داد.

 

واحد کیوبینگ

از طرفی واحد کیوبینگ امکان انعطاف در طراحی محصول بر اساس نظر مشتریان داخل و خارج از کشور را دارد. این نظام بر اساس مهندسی همزمان و کنترل اتوماتیک طراحی و ساخته شده است و همچنین حداقل نیروی انسانی در بکارگیری از این سامانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شرکت سولفورکوب پارس مفتخر است با تلاش همکاران و کارمندان خود مبتنی بر تکنولوژی درون زا و بر پایه نظام مهندسی استاندارد به این توفیق دست یابد.تصاویر مرتبط
ارتباط با شرکت

   Call us

   Email us

کاتالوگ دیجیتالFollow us on Facebook            Follow us on linkedin            Follow us on Telegram            Subscribe via RSS                   Copyright © SPIDCO: 2th floor, No 19,5th alley, Gandi St. TEHRAN, IRAN, Tel. +9821 8879 2106, Fax. +9821 8879 2107