Global site  (Change)

 
گاززدایی از گوگرد  
خدمات شرکت توسعه صنعتی سولفورکوب پارس (اسپیدکو) در زمینه گاززدایی گوگرد به شرح زیر ارائه می شود:

گاززدایی از گوگرد

·         انجام مطالعات اقتصادی و امکان سنجی طرح، طراحی مفهومی، طراحی بنیادی و تفضیلی

·         اجرای کلیه عملیات مهندسی شامل ارائه خدمات مهندسی مشاور یا مشاوره و ساخت توام و تدارکات کالا (EPC) و سرمایه گذاری (EPCF)

·         انجام خدمات مدیریت، برنامه ریزی و هماهنگی طرح

·         تامین تجهیزات پلنت گاززدایی

·         انجام عملیات راه اندازی تاسیسات گاززدایی گوگرد

·         توسعه و ایجاد دانش خدمات فنی- مهندسی سیستم های گاززدایی از گوگرد

تصاویر مرتبط
ارتباط با شرکت

   Call us

   Email us

کاتالوگ دیجیتالFollow us on Facebook            Follow us on linkedin            Follow us on Telegram            Subscribe via RSS                   Copyright © SPIDCO: 2th floor, No 19,5th alley, Gandi St. TEHRAN, IRAN, Tel. +9821 8879 2106, Fax. +9821 8879 2107